Téma Nemecko

Nemecko články

 • VIDEO: Ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kyjev chce zahájit diskuse o právu…

  VIDEO: Ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kyjev chce zahájit diskuse o právu Ukrajiny na vlastnictví jaderných zbraní v důsledku porušených bezpečnostních garancí Budapešťského protokolu z roku 1994 a obvinil USA a Velkou Británii z bezpečnostní zrady Ukrajiny! A sotva skončily v ČR prezidentské volby, Fialova vláda chce v poslanecké sněmovně narychlo již v prvním čtení protlačit novelu mobilizačního zákona pro všechny Čechy od 18 do 60 let věku! Brusel zešílel a svolal do EU parlamentu konferenci na téma, jaké jsou možnosti rozbití a deimperializace Ruska! Ukrajina je přesvědčena, že má právo znovu usilovat o získání jaderných zbraní na svoji obranu před agresivním Ruskem. V rozhovoru pro německou Deutsche Welle to nepřímo naznačil Oleksij Makejev, ukrajinský velvyslanec v Německu. Je prý potřeba o tom začít diskutovat se západními partnery, protože jsou to oni, kteří nesou podíl zodpovědnosti za to, že Ukrajina byla napadena, a že jí nebyly ze strany USA a Velké Británie poskytnuty odpovídající bezpečnostní garance po roce 1994, kdy byl podepsán tzv. Budapešťský protokol, který se týkal odstranění nukleárních zbraní z Ukrajiny. Ty byly odvezeny do Ruska jako nástupnické země po Sovětském svazu. Ukrajina tím přišla o nástroj odstrašení a Rusko proto nemělo zábrany a napadlo vloni Ukrajinu. Makejev tím potvrdil, že Ukrajině už nestačí jen Leopardy a Abramsy, protože Ukrajina nově usiluje o vlastní jaderné zbraně. Podle ruských novinářů jde o vydírání, kterým Kyjev se snaží dokopat NATO k jednomu ze dvou rozhodnutí: Buď přijmout Ukrajinu urychleně za členskou zemi NATO anebo umožnit Kyjevu získat omezené množství jaderných zbraní na obranu před Ruskem. Existuje i třetí varianta, že tím Kyjev usiluje o vstup vojsk NATO na Ukrajinu jako formu nápravy nesplněných garancí bezpečnosti Ukrajiny z roku 1994. Je to tady! Fialova vláda chce ve zrychleném čtení protlačit ve sněmovně mobilizační zákon! A to podle slov toho hňupa v roli českého premiéra prý Andrej Babiš strašil, když tvrdil, že agent Pávek chce spolu s Fialou zatáhnout ČR do války. Kdepak, nestrašil. Ono už se to děje, protože Fialova vláda poslala do sněmovny návrh novely zákona o obraně [1], který se týká mobilizace. A představte si, že legislativní rada vlády do důvodové zprávy na straně č. 3 k zákonu napsala, že… “Předkladatel navrhuje v souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Podle předkladatele se jedná o naléhavou právní úpravu, která v reakci na zásadní změny bezpečnostního prostředí v Evropě vyvolané invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny vyžaduje urychlené přijetí a nabytí účinnosti.”   Novela zákona se jmenuje “Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany” a v popisu je uvedeno: “Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace“. Jedná se v podstatě o tzv. mobilizační novelu, která zavádí mobilizační povinnost pro všechny obyvatele, včetně žen, ve věku od 18 do 60 let a nově stanovuje, že lidi půjde mobilizovat v době válečného stavu, ale i v době stavu ohrožení. A to nejen v době války, ale jak uvádí návrh zákona, i v době ohrožení demokracie v ČR! Ano, Fialova vláda chce mobilizovat lidi nejen pro účely války, ale i na účely vedení občanské války v ulicích českých měst, to kdyby prý se dezoláti, proruští švábi a opice rozhodli ohrozit tu Potěmkinovskou fialovou demokracii v ČR. A novela rovněž zavádí tresty za odmítnutí mobilizace. VIDEO: V Evropském parlamentu se odehrála konference o rozbití Ruska a o privatizaci jeho zdrojů Kdo si přivodí zranění a úmyslně se zneschopní mobilizace před vyhlášením mobilizace, bude odsouzen až na 3 roky do vězení. Kdo se ale zneschopní mobilizace po jejím vyhlášení, půjde si sednout až na 10 let! Výjimku z mobilizace dostanou postižené osoby, tedy invalidé, ale i členové vlády, poslanci, senátoři, europoslanci, policisté a rovněž městští strážníci, kteří v době mobilizace budou sloužit k udržování pořádku. Legislativní rada vlády tlačí na schválení novely ve sněmovně ve zkráceném jednání již v prvním čtení, aby se o novele nemohly vést dlouhé rozpravy, protože Fialova vláda spěchá! Moc spěchá! Příprava války proti Rusku je v EU v plném proudu, o čemž přinesl informaci slovenský europoslanec Milan Uhrík. Představte si, že v EU parlamentu se v úterý konala konference [2] s názvem: “The Imperial Russia: Conquer, Genocide & Colonisation” a v několika panelech se diskutovalo o možnostech dekolonizace a deimperializace Ruska. Zaznívaly názory, že Rusko není národ, ale slepenec různých zemí, které mají právo na samostatnost a nerostné zdroje Ruska prý patří těmto zemím a potažmo celému světu. V popisu konference se uvádí toto: Pro mnoho lidí, kteří v minulosti zažili ruský útlak, může válka na Ukrajině skončit pouze tehdy, když bude Ruská federace zcela potlačena a poražena. Aby se konečně odstranila hrozba míru, kterou Ruská federace stále představuje, mělo by mezinárodní společenství usilovat o opětovnou federalizaci ruského státu. Aby tuto myšlenku posunula dále, uspořádá koordinátorka zahraničních záležitostí ECR Anna Fotyga spolu s poslancem ECR Kosmou Złotowským konferenci “Imperiální Rusko: Ruské Rusko: dobytí, genocida a kolonizace. Perspektivy deimperializace a dekolonizace“. Akce se bude zabývat tématy jako “Imperiální ideologie (od Moskvy po ruský Mir) & dobývání a vykořisťování (od Ivana Hrozného po Vladimira Putina)“, “Dopad útoku Moskvy na Ukrajinu na národy a regiony v Ruské federaci“, “Deimperializace a dekolonizace. Vězení národů po válce” a “Západní politika vůči Rusku – za hranicí statu quo“. Carské, sovětské ani za Putina, Rusko se v průběhu staletí nezměnilo. Je poháněno stejnými imperiálními instinkty, opakuje stejný vzorec: dobývání, genocida, kolonizace, a pak se snaží o tiché přijetí statu quo, uplácení mezinárodního společenství přeludem hospodářské spolupráce nebo iluzí obrovského ruského trhu. Je naivní si myslet, že Ruská federace může zůstat ve stejném ústavním a územním rámci. S ohledem na národnostní a etnickou mapu území Ruské federace bychom měli diskutovat o perspektivách vzniku svobodných a nezávislých států v postruském prostoru, stejně jako o perspektivách jejich stability a prosperity. Mezinárodní společenství má povinnost podporovat práva původních obyvatel, kteří se v důsledku ruského dobývání a kolonizace nyní nacházejí v hranicích Ruské federace. Jednalo se o stejnou konferenci, jakou uspořádal Adolf Hitler po spuštění operace Barbarossa, když Němcům v rádiu vysvětloval, že Sovětský svaz je vězením národů, že je třeba je osvobodit a zdroje SSSR přerozdělit a využít ve prospěch celého světa. Takové konference teď probíhají v Bruselu. Celých 78 let po II. sv. válce se v Bruselu konají konference, jak rozbít Rusko a dostat se k jeho zdrojům. A je jasné, že Ukrajina je nástupní platformou Západu pro válku s Ruskem. Co je to eugenické záření a proč ovlivňuje genom populace? Ukrajina se opravdu začíná rýsovat jako místo, kde dojde k zažehnutí III. světové války, protože se ukazuje, že politici na kolektivním západě mají přání a touhu války, do které ale nepůjdou oni sami, ale občané, kteří si za prezidenty volí válečné generály a rozvědčíky. Je to proces degenerace národů, který je spojený s eugenickým procesem změny lidského genomu v prostředí, kterému je civilizace dlouhodobě vystavena na celkem 6 prioritách řízení. Lidé se postupně mění spolu s tím, jak na ně dlouhodobě toto prostředí působí, ať už je to výchova v rodině, školství, média a informační prostor internetu, televize, tiskoviny a samozřejmě politika. Všechno toto dohromady působí na jedince a potažmo celou populaci a postupně přetváří a formuje lidi do něčeho úplně jiného. Nejedná se o chemii, tabletky, psychotropní látky, ani o hypnózu, je to pouze důsledek dlouhodobého vystavení populace konceptuálním, tedy plánovacím procesům na 6 prioritách. Toto působení se nazývá jako eugenické záření. Pokud lidé žijí v prostoru, kde na ně působí šestice konceptuálních procesů řízení s tématikou války proti Rusku, opravdu začne populace chtít válku s Ruskem. Jenže, co je nejhorší, že toto eugenické záření mění lidský genom, nejenom myšlení. Lidé ztrácí pud sebezáchovy a matky ztrácí mateřský instinkt a přestávají chránit své děti. Posílají je s nadšením do války, na smrt. Pud sebezáchovy a mateřský instinkt jsou přitom nejhlouběji zakotvené ochranné mechanismy v hloubi lidského genomu, ale ukazuje se, že eugenické záření v rámci konceptuálních procesů řízení dokáže tyto genetické záznamy přepsat, působením eugenického záření se lidé mění geneticky a dokonce jejich narozené děti mají tuto změnu ve svém genomu překopírovanou. Změna genetiky celé populace vlivem dlouhodobého vystavení populace působením procesů řízení na 6 prioritách konceptuálního programování Eugenika je po II. sv. válce tabu a v současné době se studuje jen v uzavřených společnostech, spolcích, v lóžích zasvěcenců atd. To je samozřejmě škoda. Veřejnost je proto v mylném domnění, že lidský genom lze ovlivňovat pouze chemicky, tedy na molekulární úrovní pomocí biochemických manipulací s DNA. Jenže, to není pravda. Genom lze programovat mnohem účinněji eugenickým zářením, které působí na celý kolektivní genom, tedy na genom celé populace, plošně. Část populace je proti eugenickému záření rezistentní, toto záření na část populace neúčinkuje, případně účinkuje slabě, nebo dokonce dochází k prudké reakci a k odporu u části veřejnosti, která toto záření vnímá jako všeobjímající fašizaci, propagandu ze všech směrů a hlavně děsivou proměnu chování kamarádů, přátel, příbuzných, které toto eugenické záření doslova mění před očima v zombie. Carl Jung a rovněž Sigmund Freud byli velkými zastánci eugeniky, protože i historicky je prokázáno, že v prostředí, kde je trvalý mír, se rodí více chlapců, zatímco v období válek se rodí více dívek [3]. Vysvětluje se to tím, že eugenické záření dobu míru považuje za přípravu na válku, a proto toto záření ovlivňuje genom žen, aby rodily více chlapců pro válku, která přijde. V době války je naopak nutné, aby se rodilo více žen, protože po skončení války bude potřeba populaci obnovit, takže bude potřeba, aby žen bylo co nejvíce a rodily co nejvíce dětí. Toto eugenické záření tedy ovlivňuje přímo reprodukční cyklus populace v návaznosti na odpovídající pohlaví. Nicméně toto záření ovlivňuje i takové stavy, jako jsou právě mateřské pudy a pudy sebezáchovy. Ztráta mateřského pudu, pudu sebezáchovy, dysfunkce tradiční rodiny, genderové deviace vyzařující z médií… to všechno jsou důsledky působení eugenického záření Pokud je prostředí nastavené pro-válečně, u matek začíná mizet pud ochrany dítěte a u mužů mizí pud sebezáchovy sebe, vlastní ženy a vlastního dítěte. Vliv eugenického záření na řízení populace skrze změnu genomu populace je hlavním důvodem toho, proč najednou probíhají procesy připomínající degeneraci. Většina populace tomuto programování prostě nedokáže odolávat. Zamyslete se, proč ve všech zemích světa tvoří tzv. alternativa jen zhruba 10% populace? Proč to není 35% populace? Nebo polovina? Nebo dvě třetiny? Protože geneticky je to vyloučené! Eugenickému záření odolává jen zhruba 10 až 15% populace, na které toto záření nepůsobí, případně působí jen mírně. Jung mluvil dokonce jen o 7% populace s rezistencí, zbytek rezistentů je prý tvořen lidmi se slabou odezvou na eugenické záření. Zbytek většinové populace je přeprogramován v průběhu plynutí času, kdy je populace tomuto eugenickému záření dlouhodobě vystavena. Jedná se o dlouhodobý proces, který se plánuje na dvě až tři dekády. Výsledek se dostavuje až po uplynutí této doby. Tím se vysvětluje i to, že znaky degenerace a s ní spojené ztráty pudu sebezáchovy vykazují nejen mladí lidé vzešlí ze škol, ale i staří lidé, kteří do škol nechodí, ale eugenické záření na ně působí úplně stejně. Školství je velice silným induktorem urychlení procesu přeprogramování společnosti, ale to je změna pocházející z výchovy a výuky, z indoktrinace. Ztráta pudu sebezáchovy, mateřství a tradiční rodiny ale nastává v důsledku eugenického záření ve společnosti, ve které je populace tomuto záření dlouhodobě vystavena. Nelze se proto dívat na podivné změny v české populaci jako na nějaký izolovaný proces, ale jako na důsledek 34 let trvajícího působení eugeniky, tedy všech 6 procesů řízení, na českou populaci s hrozivými dopady, které se teď po 34 letech zhmotňují u všech posledních voleb. A proto Fialova vláda chystá zemi už i legislativně na mobilizaci a válku s Ruskem! Prezidentské volby to potvrdily. -VK- Šéfredaktor AE News

 • Orgány státní správy na Slovensku a v Německu začaly dostávat směrnice k zajištění…

  Orgány státní správy na Slovensku a v Německu začaly dostávat směrnice k zajištění provedení mobilizačních vyhlášek pro případ vypuknutí přímé válečné konfrontace mezi NATO a Ruskou federací! Slováci na nic nečekají a začali na vojenské správy zasílat prohlášení o odepření služby se zbraní v ruce proti Rusku z důvodu osobního přesvědčení! Politici lidem lžou, když tvrdí, že posíláním zbraní a tanků na Ukrajinu nic zemím EU nehrozí, protože všechny orgány státních správ v zemích EU začínají dostávat směrnice k zajištění mobilizačních odvodů a k opravám válkou zničené dopravní infrastruktury! Redakce AE News přinesla ve středu informace o tom, že česká státní organizace Správa železnic obdržela směrnici upravující podmínky opravy tratí v době válečného stavu [1]. A jak se ukazuje, je to jenom vrchol ledovce, protože už v pátek jsme dostali do redakce informace ze Slovenska od informačního zdroje, který nám poskytl interní dokument, který je rozesílaný do jednotlivých krajů a týká se zajištění informací o obyvatelstvu daného regionu za účelem mobilizační přípravy. Důraz se klade na schopnosti výkonu branné povinnosti za účelem obrany bezpečnosti státu, dále za účelem pracovního nasazení v době válečného stavu a rovněž za účelem získání informací o nemovitostech, které by byly vhodné v době válečného stavu pro slovenskou armádu a bylo by možné tyto nemovitosti zrekvírovat a zabavit soukromým majitelům za účelem využití v době válečného stavu. Náš zdroj nám poslal kopii dokumentu určeného pro Trenčínský kraj, ale podle našich informací shodné a totožné kopie dostávají krajské orgány po celém Slovensku v těchto dnech. Příprava na mobilizaci neprobíhá jen v ČR a na Slovensku, ale nově i v Německu, kde zemské úřady začaly revidovat seznamy obyvatelstva ve spolupráci s vojenskými úřady a německá armáda chystá mohutné vyzbrojování, jak zjistil na základě uniklého dokumentu časopis Spiegel už vloni v listopadu [2]. Výroky českého náčelníka generálního štábu AČR o výběrové mobilizaci [3] v případě vyhlášení válečného stavu v ČR v důsledku aktivace článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně NATO, je pouze dokreslením mozaiky toho, že přípravné procesy na válku s Ruskem jsou v plném proudu. Válka je mír a mír je sprosté slovo používané dezoláty a proruským šváby k podpoře války… Neomarxstický pohled na nový normál v Evropě Jak nás informoval do redakce náš dlouholetý informační zdroj z okruhu vojenského zpravodajství, nikdo v Evropě z politiků neusiluje o mír, a proto se logicky schyluje k válce. Pokud by Evropa usilovala o mír, nemluvili by náčelníci genštábů o mobilizacích, orgány státní správy by nedostávaly pokyny pro zajišťování informací o počtech lidí v obyvatelstvu vhodných pro mobilizaci, státní železnice by nedostávala směrnice pro opravy válkou zničených železnic v době válečného stavu. Drtivá většina pro-válečných štváčů z řad politiků si přitom velice důsledně dává pozor na to, aby nevyvolala mezi obyvatelstvem znepokojení neustálým posíláním zbraní do války na Ukrajinu, kde v zastoupení ukrajinskou armádou bojují USA proti Rusku, tedy dvě jaderné velmoci proti sobě. Krok vlády kancléře Olafa Scholze poslat na Ukrajinu páteřní tanky Bundeswehru Leopard 2 jsou i na ruských médiích spatřovány jako překročení rubikonu. Zatímco Rusko bojuje s prostředníkem, USA se bojí porážky od Ruské federace a drží se vzadu. Američané totiž od konce II. sv. války neporazily ani jednoho rovnocenného nepřítele, a dokonce prohráli několik válek s mnohem slabším asymetrickým nepřítelem, naposledy v Afghánistánu, odkud Američané odešli po 20 letech neúspěšného válečného tažení. Není divu, že nechtějí jít do otevřené války proti Rusku a proč se američtí politici tak moc děsí a bojí ruské žoldácké skupiny PMC Wagner Group, která vytlačila francouzskou armádu z Mali a ze Středoafrické republiky, o čem se v evropských médiích raději nic nepíše, protože porážka francouzské armády v Mali v přímých střetech s PMC Wagner Group je nejlepší ukázkou toho, v jakém stavu jsou vojska NATO. Úplně jalová aliance, která je postavena na hliněných nohách. NATO nemusí aktivovat článek 5, může reálně nastat něco mnohem horšího… unilaterální vojenská pomoc členských zemí Ukrajině Jenže posílání zbraní na Ukrajinu opravdu představuje hrozbu pro Evropské země, protože hrozí proliferace války do celé Evropy ve chvíli, kdy těchto zbraní na Ukrajině bude tolik, že nebude dostatek ukrajinských vojáků a Kyjev začne volat o pomoc vojska NATO. Celá aliance na pomoc Ukrajině určitě nepřijde, ale můžou přijít některé vybrané členské země NATO samy za sebe, na základě bilaterálních dohod o vojenské pomoci. Čili model vojenské pomoci zemí NATO bez oficiálního požehnání NATO. Washingtonská smlouva totiž takovou unilaterální pomoc nezakazuje, takže Bezpečnostní rada NATO nemusí dát povel k alianční pomoci, ale může vyslovit doporučení, že každá alianční země může sama dobrovolně se rozhodnout, jakou formou pomůže Ukrajině. A takové neutrální rozhodnutí NATO bude stačit k tomu, že na Ukrajinu vyrazí vojáci některých zemí NATO na unilaterální bázi, samy za sebe, resp. na bilaterální bází dohody mezi zemí NATO a Ukrajinou. A v takovém okamžiku hrozí proliferace války z Ukrajiny na celou Evropu. V té chvíli by už Rusko neválčilo proti Ukrajině, ale proti členským vojskům NATO na Ukrajině. A členské země NATO by se staly terči úderů ruských raket. Rusko by nemohlo izolovat údery pouze na Ukrajinu, protože už by bojovalo proti zemím NATO, proti jejich průmyslu, proti jejich válečnému úsilí. Rusko by nemělo na výběr, muselo by na země NATO zaútočit, aby zastavilo válečnou výrobu členské země NATO, aby nemohla dál posílat vojáky a zbraně na Ukrajinu. Bylo by to nevyhnutelné. Když politici neusilují o mír, je o válce obvykle již rozhodnuto. A na Slovensku už posílají na vojenské správy reverzy o odmítnutí mimořádné služby Údery na země NATO by byly finální tečkou ze předehrou ke III. sv. válce. Všechno, co by se začalo odehrávat potom, by nabralo velice rychlý spád k termonukleární výměně mezi NATO a Ruskem. Když politici už neusilují o mír, znamená to, že chystají válku, o které již rozhodli…  Heinz Guderian. Tento citát je doslova mementem procesů, které právě zažíváme. Na jedné straně politici posílají více a více zbraní a tanků na Ukrajinu proti jaderné velmoci, na straně druhé nikdo z politiků v EU neusiluje o mír a naopak lidé prosazující mír jsou ve zfašizovaných médiích různými presstituty označováni za dezoláty, ruské šváby a dokonce “mírové štváče” proti válce, což je neuvěřitelný oxymoron, který podtrhuje zvrácenost českých MSM médií a jejich narativů. Není proto divu, že i na Slovensku začínají místní lidé posílat na vojenské správy oznámení o odepření výkonu mimořádné služby se zbraní proti Rusku, a to z důvodu přesvědčení. Guderianův citát je totiž opravdu přesný a trefný, protože teď už víte, proč nikdo z vůdců a politiků nevolá po míru, proč neusiluje o mírová jednání, protože místo míru je už dávno připravena válka a ti politici teď už organizují státní správy svých států na přípravu mobilizačních opatření. Když by se usilovalo o mír, nikdo by tyto procesy mobilizačních příprav neprováděl, nikdo by neposílal další a další tanky na Ukrajinu, nikdo by nemluvil o tom, že Rusko a Putina je třeba na Ukrajině porazit za každou cenu, jak prohlásili představitelé EU a spolu s nimi vrcholní představitelé většiny zemí NATO. Když je válka nachystaná, není místa pro mír. Taková je bohužel realita. A pokud jde o Prahu a pražskou havlérku, tak to je kapitola sama pro sebe. Stalinův zbouraný pomník je mementem Anti-komunisté, havlisté a liberálové v ČR tleskali v roce 2021, když KSČM vypadla z poslanecké sněmovny, zatímco dnes nepokrytě jásají a chtějí za prezidenta bývalého předsedu ZO KSČ, který si vzal za manželku vojačku vystudovanou na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda jako politruk. Magoři? Ne, liberální fronta v ČR. A hlavně v Praze. Protože takhle funguje Praha. Město náplavy, jak trefně o svém městě říkají rodilí Pražáci. Bohužel, to platí i o takových městech neoliberálů jako jsou New York, Los Angeles nebo Londýn. Města náplav – Laboratoře globalistů. Všude, kde se k moci dostanou bývalí svazáci, dnes neomarxističtí liberálové, tam jde svoboda a demokracie do kytek a hned poté přichází válka. Dokonce ani Miloš Zeman se nevyslovil pro mír a ukončení války, což je jeho největší politické a životní selhání, které je zřejmě vynucené fašizací havlizované Prahy, která by ho jinak ukřižovala a rozcupovala. Je to vlastně pud sebezáchovy, protože v Praze nyní vládne Duch války spolu s Duchem Ukrajiny, zatímco Duch času onoho klasického Hegelova konceptu Zeitgeist je vyhnán z Prahy pryč, protože v Praze se bourají pomníky a přepisují historie. Praha stavěla svého času monstr-sochu Josifa Stalina na Letné, aby záhy po jejím dokončení ji opět zbourala a tvářila se, že Stalin byl e-e a fuj-fuj a vůbec s ním neměla jako nic společného. Část tohoto charakteru v národě přetrvává. Rozvědčíci trénovaní komunisty proti NATO se stávají po čase předsedy Bezpečnostní rady NATO. Včera pomník budujeme, dnes ho bouráme a zítra stavíme pomník nový, pomník nepřítele toho, co tam původně stál. To není jen česká politika ode zdi ke zdi, to je bohužel i česká mentalita voličů, která se promítá do všech voleb. Záznam pátečního pořadu -VK- Šéfredaktor AE News S námi čtete, s námi objevujete Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 9. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa, překlady videí a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 48% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 3 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum a Monero, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

 • WEF vs. FED v znamení Veľkého resetu

  Americký Federálny rezervný systém sa stavia do pozície protihráča Svetového ekonomického fóra v Davose. Ľudia a inštitúcie, ktorým ide o moc, nikdy jednoducho nerezignujú, keď sa o ich miesto na slnku chcú uchádzať nové vplyvné skupiny. Takže cesta k úplnej moci, k absolútnej vláde, je zodpovedajúco dlhá. A ak sa tento status dosiahne, zvyčajne je […]

 • Americká armáda zriaďuje vo Wiesbadene veliteľstvo pre vojnu na Ukrajine.

  Spojené štáty zriadia v Nemecku ďalšie veliteľstvo: Vo Wiesbadene má byť umiestnených 300 amerických vojakov v rámci takzvanej Skupiny bezpečnostnej asistencie Ukrajina (SAGU), ktorá má začať slúžiť v roku 2023.