Od korporatívnosti pod rúškom ideí k súbornosti v Božom kráľovstve

O psychologickom pozadí osobnosti človeka a jeho cieľavedomej zmene

Sankt Peterburg 2003, 237 strán, rozšírené a spresnené vydanie 05.2022

Úryvok z textu

Pokolenia, ktoré vstupovali do dospelosti od druhej polovice 1980- tych rokov, boli už vychovávané inak: svedomitá práca, zodpovednosť za zverené dielo, etika vylučujúca parazitizmus (vykorisťovanie človeka človekom), prestali byť podávané mládeži ako záruka budúceho blahobytu každého z nich, ich rodín a celej spoločnosti. To je bod, ktorý tieto pokolenia spája, hoci pokolenia jednotlivých päťročníc majú svoje vlastné osobitosti, ktoré závisia od prebiehajúcich udalostí na pozadí ich života v čase zavŕšenia ich osobnostného dozrievania v tínedžerskom veku.

Pritom, špeciálne od roku 1992, mnohí predstavitelia tohto pokolenia (ešte pred vstupom do dospelého života, nezávislého od rodičov) boli nútení zháňať peniaze samostatne, podľa schopností a mravnosti každého z nich, aby pomohli rodičom uživiť rodinu alebo si kúpiť nejaké potreby: od narkotík a iných škodlivých látok až po skutočné životné potreby, vrátane vzdelania (ktoré sa v mnohom stalo priamo aj nepriamo spoplatneným a teda nedostupným pre tých, ktorí ho získať mohli, no boli chudobní) a zaistenia budúcnosti svojich vlastných rodín.

Publikáciu stiahnuť