Články KSB

Prečo kresťanské národy, a najmä ruský, sa dnes nachádzajú v žalostnom stave

Prečo kresťanské národy, a najmä ruský, sa dnes nachádzajú v žalostnom stave

Tak, ako podstata Kristovho učenia (tak, ako všetko skutočne veľké) je jednoduchá, jasná, všetkým dostupná a možno ju vyjadriť stručne: človek je Božím synom, — tak podstata Pavlovho učenia je umelá, temná a absolútne nepochopiteľná pre každého…

Z knižnice KSB
6 minút

Michail Viktorovič Veličko – O vzťahu KSB ku Koránu a o vnímaní kvality života

Pokračovanie rozhovoru so spoluautorom KSB M. Veličkom – tentokrát o vzťahu KSB ku Koránu, o univerzálnosti posolstiev zvestovateľov a o vnímaní pojmu "kvalita života"

je nezávislá platforma pre všetkých, ktorí chcú prispieť k ucelenému pohľadu na udalosti a javy v našom svete

Z knižnice KSB
5 minút

Michail Viktorovič Veličko – Slovanské védy a KSB

Pokračovanie rozhovoru so spoluautorom KSB M. Veličkom – tentokrát o slovanských védach, o mágii v histórii Slovanov a o vývoji pojmu jednobožstva.

Z knižnice KSB
1 minúta

Michail Viktorovič Veličko – Psychotrockizmus ako prekážka tandemového režimu spolupráce

Michail Veličko o psychotrockizme, jeho nositeľoch a o tom, ako s nimi v praxi zaobchádzať.

Michail Viktorovič Veličko – Odpovede na otázky fóra KSB
Z knižnice KSB
1 minúta

Michail Viktorovič Veličko – Odpovede na otázky fóra KSB

Michail Veličko odpovedá na otázky ksbforum.info. Zmysel analýz globálneho diania, o “nevyhnutnosti” globálnych procesov, Slovensko a jeho obraz v Rusku, možná úloha Slovenska v plánoch svetového zákulisia, VP ZSSR a Valerijj Pjakin s FKT Altai …

Publikácie

Dostatočne všeobecná teória riadenia

„Mnohé veci sú pre nás nepochopiteľné nie preto, že je naše chápanie slabé, ale preto, že dané veci ZATIAĽ nespadajú do okruhu našich pojmov“. T.j. problém chápania je dôsledkom neprítomnosti v psychike nutných stereotypov rozpoznávania javov a formovania ich obrazov.

Od antropoidnosti k ľudskosti

Ak v spoločnosti nie je vytvorená adekvátna sociológia (v hore uvedenom zmysle), tak potom dokonca aj psychicky zdraví, intelektuálne vyvinutí a všestranne znalí ľudia (počas svojej profesijnej činnosti i počas bežného každodenného života) sú odsúdení upadnúť do kolektívnej schizofrénie. Jej viditeľným prejavom sa stala biosférno-ekologická kríza. Predlžovanie kolektívnej schizofrénie je samovraždou pre každú spoločnosť a…

Mŕtva voda – 1. zväzok

Táto expertíza bola vydaná po štátnom krachu počas cenzúrno- ideologických zmätkov r.1992. Prvotný názov, smerovaný ku konkrétnemu adresátovi, bol vo vydaní r. 1992 nahradený charakteristikou samotnej knihy z poslednej vety jej doslovu.

Mŕtva voda – 2. zväzok

Táto expertíza bola vydaná po štátnom krachu počas cenzúrno- ideologických zmätkov r.1992. Prvotný názov, smerovaný ku konkrétnemu adresátovi, bol vo vydaní r. 1992 nahradený charakteristikou samotnej knihy z poslednej vety jej doslovu.

O etike a jej úlohe v živote

V podmienkach, keď je porušovanie etických kódexov (de-facto) všeobecne zaužívanou sociálnou normou, ľudia sa budú sťažovať na nedodržiavanie dobrých prikázaní etických kódexov; presviedčať seba i druhých o nemožnosti žiť v súlade s nimi («nie my sme zlí, ale život je taký…»1); nástojčivo trvať na tom, že prikázania «odporujú ľudskej prirodzenosti» a na základe tohto sebauistenia popierať ich uplatniteľnosť v živote a potrebu ich…

Jazyk náš – ako objektívna dannosť i ako kultúra reči

…a hoci jazyk, ľudská reč skutočne môže byť prostriedkom na «nefyzické» pôsobenie na Svet, — t.j. mágiou dostupnou pre všetkých, tak súčasne s tým samotný jazyk má nejakú svoju mágiu — «mágia slova» konkrétne v tomto špecifickom zmysle: оbjektívne pôsobí, koná, a čo konkrétne? ako funguje? prečo? — je nejasné…

Videá

Davo-“elitarizmus”

Kde leží kořeny současné globální systémové krize? Je nynější stav kultury a společnosti přirozeným stavem? Má smysl hledat odpovědi u “autorit”, jež zformovala tatáž kultura?

6 priorit (kategorií) zobecněných prostředků řízení / komunikace / agrese

Studio “zákon času” uvádí – “6 priorit zobecněných prostředků řízení lidstva”. Video se věnuje některým aspektům Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. http://leva-net.webnode.cz

V. Jefimov o Bohu a satanovi

Predstaviteľ autorského kolektívu Vnútorný prediktor SSSR v rozhovore o Satanovi, Bohu a iných veciach… zenove porekadlo: “mesiac” nie je mesiac, je to len prst, ukazujúci na mesiac (kód pre nejaký obraz)